BUS FEE STRUCTURE


GOSAIGANJ ROUTE
1 SHANKAR GARH 1200 INR
2 SAHNAWA 1300 INR
3 DARSHAN NAGAR 1350 INR
4 PURA BAZAR 1450 INR
5 DEVGARH 1550 INR
6 MAYA BAZAR 1700 INR
7 GOSAIGANJ 1800 INR
KHAJURAHAT ROUTE
1 LIMCA FACTORY 1200 INR
2 DABHASEMAR 1300 INR
3 LANGRA CHAWKI, MASODHA, PURA KALANDER 1400 INR
4 BHRAT KUND, JALALPUR 1600 INR
5 BIKAPUR 1700 INR
6 KHAJURAHAT, GOLA BAZAR, RAM NAGAR, DARAABGANJ 1800 INR
BARUN BAZAR ROUTE
1 MAU SHIVALA 1200 INR
2 RANI BAZAR 1300 INR
3 BARUN, NAUWA KUWANA, DAULATPUR, KHIHARAN 1400 INR
4 TARULI 1800 INR
NAWABGANJ ROUTE
1 UDYA CHAURAHA 1200 INR
2 RANOPALI, AYODHYA 1400 INR
3 KATRA 1500 INR
4 NANDINI NAGAR 1700 INR
5 NAWABGANJ 1800 INR
SOHAWAL ROUTE
1 KOTSARAI 1200 INR
2 HARIPUR JALALABAD, CHIRRA JAGANPUR 1300 INR
3 SOHAWAL, SUCHITTAGANJ 1400 INR
4 ARKUNA, KAATA CHAURAHA 1500 INR
5 THARARUA, SATTI KA CHAURAHA 1600 INR
6 BADAGAON, RUDAULI 1800 INR
FAIZABAD LOCAL
1 SAHADATGANJ TO UDYA CHAURAHA 1200 INR
2 SAHADATGANJ TO SHANKARGARH 1200 INR
3 SAHADATGANJ TO LIMCA FACTORY 1200 INR
4 SAHADATGANJ TO MACHINIYA 1200 INR
5 SAHADATGANJ TO KOTSARAI 1200 INR